Sony Xperia E4g - Innstillinger for stillbildekameraet

background image

Innstillinger for stillbildekameraet

Slik justerer du innstillingene for stillbildekameraet

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på for å vise alle innstillingene.

3

Velg innstillingen du vil justere, og rediger etter ønske.

Oversikt over innstillinger for stillbildekameraet

Oppløsning

Velg mellom flere oppløsninger og sideforhold før du tar et bilde. Et bilde med høyere

oppløsning krever mer minne.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i

bredformat, eller som du vil skrive ut med høy oppløsning.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på andre skjermer enn

bredskjerm.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på andre skjermer enn

bredskjerm.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i

bredformat, eller som du vil skrive ut med høy oppløsning.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format i 4:3-sideforhold.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen

Manuelt.

Selvutløser

Med selvutløseren kan du ta et bilde uten å holde enheten. Bruk denne funksjonen til å ta

selvportrett, eller til gruppebilder der alle kan være med på bildet. Du kan også bruke

selvutløseren for å unngå at kameraet rister når du tar bilder.

På (10 sek)

Setter en 10-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til bildet blir tatt.

På (2 sek)

Setter en 2-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til bildet blir tatt.

Av

Bildet tas når du tar hurtig på kameraskjermen.

Smile Shutter™

Bruk Smile Shutter™-funksjonen for å angi hva slags smil kameraet skal reagere på, før

du tar bildet.

Fokusert modus

Fokusfunksjonen avgjør hvilken del av bildet som skal være skarp. Når kontinuerlig

autofokus er på, justerer kameraet fokuset slik at området i den fargede fokusrammen

holdes skarpt.

Enkel autofokus

79

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte motivet. Kontinuerlig autofokus er slått på. Berør og hold

kameraskjermen helt til den gule fokusrammen blir blå, noe som indikerer at fokuset er stilt inn. Bildet tas når

du fjerner fingeren fra skjermen.

Ansiktsregistrering

Kameraet gjenkjenner automatisk opptil fem personansikter, som markeres med rammer på skjermen.

Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansiktet. Du kan også velge hvilket ansikt du vil fokusere

på, ved å ta hurtig på det på skjermen. Når du tar hurtig på kameraskjermen, viser en blå ramme hvilket

ansikt som er valgt og i fokus. Ansiktsregistrering kan ikke brukes i alle motivmodiene. Kontinuerlig autofokus

er slått på.

Berøringsfokus

Berør et bestemt område på kameraskjermen for å stille inn fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slått av.

Berør og hold kameraskjermen helt til den gule fokusrammen blir blå, noe som indikerer at fokuset er stilt inn.

Bildet tas når du fjerner fingeren fra skjermen.

Motivsporing

Når du velger et objekt ved å berøre det i søkeren, sporer kameraet objektet for deg.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen

Manuelt.

HDR

Bruk HDR (High-Dynamic Range)-innstillingen for å ta et bilde mot kraftig motlys eller

under forhold hvor kontrasten er skarp. HDR kompenserer for tap av detaljer og

genererer et bilde som ser bra ut både i mørke og lyse områder.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

ISO

Du kan unngå uskarpe bilder forårsaket av dårlige lysforhold eller motiver i bevegelse ved

å øke ISO-følsomheten.

Auto

Angir ISO-følsomhet automatisk.

100

Angir ISO-følsomheten til 100.

200

Angir ISO-følsomheten til 200.

400

Angir ISO-følsomheten til 400.

800

Angir ISO-følsomheten til 800.

1600

Angir ISO-følsomheten til 1600.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt bildetakingsmodus.

Lysmåling

Denne funksjonen angir automatisk en tilpasset eksponering ved å måle lyset i bildet du

skal ta.

Senter

Justerer eksponeringen til midten av bildet.

Gjennomsnittlig

Beregner eksponeringen basert på lysmengden i hele bildet.

Punkt

Justerer eksponeringen i en svært liten del av bildet du skal ta.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

80

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Bildestabilisator

Det kan være vanskelig å holde enheten i ro når du tar bilder. Stabilisatoren er med på å

kompensere for små håndbevegelser.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

Forhåndsvisning

Du kan forhåndsvise bilder du har tatt eller videoer du har tatt opp.

Ubegrenset

Forhåndsvisningen vises like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

5 sekunder

Forhåndsvisningen vises i fem sekunder etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

3 sekunder

Forhåndsvisningen vises i tre sekunder etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

Rediger

Redigeringsfunksjonen åpnes når du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

Av

Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Ansiktsregistrering

Du kan registrere ansikter med appen Kamera slik at søkeren automatisk fokuserer på

disse ansiktene når de vises i søkeren.

Blits

Bruk blitsen for å ta bilder under dårlige lysforhold eller når det er bakgrunnsbelysning.

Du får tilgang til følgende alternativer når du tar hurtig på blitsikonet i kameraskjermen:

Auto

Kameraet fastslår automatisk om lysforholdene gjør det nødvendig å bruke blits.

Utfyllingsblits

Bruk denne innstillingen når bakgrunnen er lysere enn motivet. Dette fjerner uønskede, mørke partier.

Reduksjon av røde øyne

Reduserer røde øyne når du tar bilder.

Av

Blitsen er slått av. Noen ganger kan bildekvaliteten bli bedre uten blits selv om lysforholdene er dårlige.

Du må være stø på hånden for å kunne ta et bra bilde uten å bruke blits. Bruk selvutløseren for å unngå

uskarpe bilder.

Lykt

En lykt eller et kameralys slås på når du tar bilder.

Velge et motiv

Bruk funksjonen for motivvalg til raskt å konfigurere kameraet for vanlige situasjoner ved

hjelp av forhåndsprogrammerte motiver. Kameraet har angitt en del innstillinger som

passer til valgt motiv, slik at bildet blir best mulig.

Av

Funksjonen for motivvalg er deaktivert og du kan ta bilder manuelt.

Myke hudtoner

Ta bilder av ansikter med en skjønnhetsforsterkende effekt.

Mykt snapshot

Bruk til å ta bilder mot en myk bakgrunn.

Bevegelsesstabilisering

Bruk til å minimere kamerabevegelser når du tar bilder med litt mørke motiver.

Landskap

81

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Bruk når du tar landskapsbilder. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.

Motlyskorreksjon HDR

Bruk til å forbedre detaljene i opptak med høy kontrast. Den integrerte motlyskorrigeringen analyserer

bildet og korrigerer det automatisk for å få et bilde med perfekt lys.

Nattportrett

Bruk til å ta portrettbilder om natten eller i dårlig lys. På grunn av den lange eksponeringstiden må du

holde kameraet rolig eller sette det på et stødig underlag.

Nattscene

Bruk til å ta bilder om natten eller i dårlig lys. På grunn av den lange eksponeringstiden må du holde

kameraet rolig eller sette det på et stødig underlag.

Håndholdt skumring

Bruk til å ta håndholdte bilder i lite lys med redusert støy og uklarhet.

Høy følsomhet

Bruk til å ta bilder uten blits under forhold med lite lys. Reduserer uklarhet.

Gourmet

Bruk til å ta bilder av matpresentasjoner i sterke farger.

Kjæledyr

Bruk til å ta bilder av kjæledyret ditt. Reduserer uklarhet og røde øyne.

Strand

Bruk til å ta bilder av kyst- eller strandmotiver.

Snø

Bruk dette under forhold med mye lys for å unngå overeksponerte bilder.

Fest

Bruk til bilder innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Dette motivet fanger opp bakgrunnsbelysning

eller levende lys innendørs. På grunn av den lange eksponeringstiden må du holde kameraet rolig eller

sette det på et stødig underlag.

Sport

Bruk til å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Kort eksponeringstid minimerer uskarpe bevegelser.

Dokument

Bruk til å ta bilder av tekst eller tegninger. Gjør kontrasten i bildet sterkere og skarpere.

Fyrverkeri

Bruk til å ta bilder av fyrverkeri i all sin prakt.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen

Manuelt.