Sony Xperia E4g - Innstillinger for videokameraet

background image

Innstillinger for videokameraet

Slik justerer du innstillingene for videokameraet

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på en av innstillingsikonene på skjermen.

3

For å vise alle innstillingene tar du hurtig på .

4

Velg innstillingen du vil justere, og foreta deretter endringene du ønsker.

Oversikt over videokamerainnstillinger

Videooppløsning

Juster videooppløsningen for forskjellige formater.

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format i 4:3-sideforhold.

82

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

MMS

Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette videoformatet er begrenset, slik at

videofilene kan få plass i en MMS-melding.

Disse innstillingene er bare tilgjengelig i opptaksmodusen

Manuelt.

Selvutløser

Med selvutløseren kan du spille inn en video uten å holde enheten. Bruk den til å spille

inn videoer av grupper der alle kan være med på videoklippet. Du kan også bruke

selvutløseren slik at du ikke rister kameraet når du spiller inn videoer.

På (10 sek)

Setter en 10-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til videoinnspillingen starter.

På (2 sek)

Setter en 2-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til videoinnspillingen starter.

Av

Videoen spilles inn når du tar hurtig på kameraskjermen.

Smile Shutter™(video)

Bruk Smile Shutter™-funksjonen for å angi hva slags smil kameraet skal reagere på, før

du spiller inn en video.

Fokusert modus

Fokusinnstillingen avgjør hvilken del av videoen som skal være skarp. Når kontinuerlig

autofokus er på, justerer kameraet fokuset slik at området i den hvite fokusrammen

holdes skarpt.

Enkel autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte motivet. Kontinuerlig autofokus er slått på.

Ansiktsregistrering

Kameraet gjenkjenner automatisk opptil fem personansikter, som markeres med rammer på skjermen.

Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansiktet. Du kan også velge hvilket ansikt du vil fokusere

på, ved å ta hurtig på det på skjermen. Når du tar hurtig på kameraskjermen, viser en gul ramme hvilket

ansikt som er valgt og i fokus. Ansiktsregistrering kan ikke brukes i alle motivmodiene. Kontinuerlig autofokus

er slått på.

Motivsporing

Når du velger et objekt ved å berøre det i søkeren, sporer kameraet objektet for deg.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

Lysmåling

Denne funksjonen angir automatisk en tilpasset eksponering ved å måle lyset i bildet du

skal ta.

Senter

Justerer eksponeringen til midten av bildet.

Gjennomsnittlig

Beregner eksponeringen basert på lysmengden i hele bildet.

Punkt

Justerer eksponeringen i en svært liten del av bildet du skal ta.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

Videostabilisator

Det kan være vanskelig å holde enheten stødig når du spiller inn videoer. Stabilisatoren

er med på å kompensere for små håndbevegelser.

83

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Mikrofon

Velg om lyden rundt skal tas med når du spiller inn videoer.

Forhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvise videoer rett etter at du har tatt dem opp.

Forhåndsvisningen av videoen vises etter at du har tatt den opp.

Rediger

Videoen åpnes for redigering etter at du har tatt den opp.

Av

Videoen lagres etter at du har tatt den opp, uten forhåndsvisning.

Blits

Bruk blitslyset til å spille inn videoer under dårlige lysforhold eller når det er

bakgrunnsbelysning. Videoblitsikonet er bare tilgjengelig på videokameraskjermen.

Vær oppmerksom på at kvaliteten på videoene enkelte ganger kan bli bedre uten lys,

selv om det er dårlige lysforhold.

Av

Velge et motiv

Bruk funksjonen for motivvalg til å gjøre kameraet raskt klart for vanlige situasjoner med

forhåndsprogrammerte videomotiver. Kameraet har angitt en del innstillinger som passer

til valgt motiv, slik at du får et best mulig videoklipp.

Av

Funksjonen for motivvalg er deaktivert, og du kan ta opp videoer manuelt.

Mykt snapshot

Bruk til å ta opp video mot myke bakgrunner.

Landskap

Bruk til landskapsvideoer. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.

Natt

Lysfølsomheten økes når dette valget slås på. Bruk under dårlige lysforhold. Videoer av motiver i rask

bevegelse kan bli uskarpe. Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag. Videokvaliteten blir bedre

når du slår av nattmodusen ved gode lysforhold.

Strand

Bruk til videoer av kyst- eller strandmotiver.

Snø

Bruk under forhold med mye lys for å unngå overeksponerte videoklipp.

Sport

Bruk til videoklipp av gjenstander i rask bevegelse. Kort eksponeringstid minimerer uskarpe

bevegelser.

Fest

Bruk til videoklipp innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Dette motivet fanger opp

bakgrunnsbelysning eller levende lys innendørs. Videoer av motiver i rask bevegelse kan bli uskarpe.

Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen

Manuelt.

84

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.