Sony Xperia E4g - Slik bruker du Smile Shutter™ for å ta smilende ansikter

background image

Slik bruker du Smile Shutter™ for å ta smilende ansikter

Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet

registrerer opptil fem ansikter, og velger ett ansikt for smilregistrering og autofokus. Når

det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk et bilde.

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik slår du på Smile Shutter™

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

Smilutløser og velg et smilenivå.

Slik tar du et bilde med Smile Shutter™

1

Når kameraet er åpent og Smile Shutter™ er på, retter du kameraet mot motivet.

Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.

2

Ansiktet som velges, vises inni en grønn ramme, og bildet blir tatt automatisk.

3

Hvis ingen smil gjenkjennes, tar du hurtig på skjermen for å ta bildet manuelt.