Sony Xperia E4g - Slik legge du den geografiske posisjonen til bildene dine

background image

Slik legge du den geografiske posisjonen til bildene dine

Aktiver geotagging for å legge til den omtrentlige geografiske posisjonen (en geotagg) til

bilder når du tar dem. Den geografiske plasseringen avgjøres enten ved hjelp av trådløse

nettverk eller GPS-teknologi.
Når vises på kameraskjermen, er geotagging aktivert, men den geografiske posisjonen

er ikke funnet. Når vises, er geotagging aktivert, og den geografiske plasseringen er

tilgjengelig, slik at bildet kan geotagges. Når ingen av disse to symbolene vises, er

geotagging deaktivert.

Slik slår du på geotagging

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på

Innstillinger > Sted.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Sted mot høyre.

4

Aktiver kameraet.

5

Ta hurtig på og deretter på .

6

Dra glidebryteren ved siden av

Geotagging mot høyre.