Sony Xperia E4g - Ta bilder og spille inn videoer

background image

Ta bilder og spille inn videoer

1

Zoome inn eller ut

2

Hovedkameraskjerm

3

Se på bilder og videoer

4

Ta bilder eller spille inn videoklipp

5

Gå ett trinn tilbake eller avslutte kameraet

6

Endre innstillinger for opptaksmodus

7

Bruke kamerainnstillinger og snarveier

8

Frontkamera

Slik tar du et bilde fra låseskjermen

1

For å aktivere skjermen trykker du raskt på på/av-tasten .

2

Trykk på og hold inne , og dra deretter oppover for å aktivere kameraet.

3

Når kameraet er åpnet, tar du hurtig på .

Slik tar du et bilde ved å berøre skjermen

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på og deretter på .

3

Dra glidebryteren ved siden av

Berørings-opptak mot høyre.

4

Rett kameraet mot motivet.

5

Berør og hold nede et punkt på skjermen for å aktivere autofokus. Når

fokusrammen blir blå, løfter du opp fingeren for å ta bilde.

Slik ta du et bilde ved å ta hurtig på kameraknappen

1

Aktiver kameraet.

2

Rett kameraet mot motivet.

3

Ta hurtig på kameraknappen på skjermen. Bildet blir tatt i det øyeblikket du

slipper opp fingeren.

Slik tar du et selvportrett ved hjelp av frontkameraet

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på

.

3

Ta hurtig på kameratasten på skjermen for å ta bildet. Bildet blir tatt i det

øyeblikket du slipper opp fingeren.

Slik bruker du blitsen på stillbildekameraet

1

Når kameraet er åpent, tar du hurtig på .

2

Velg ønsket blitsinnstilling.

3

Ta bildet.

73

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik bruker du zoomefunksjonen

Når kameraet er åpent, trykker du volumtasten opp eller ned.

Når kameraet er åpent, knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.

Slik spiller du inn et videoklipp

1

Aktiver kameraet.

2

Rett kameraet mot motivet.

3

Ta hurtig på for å starte kameraet.

4

Ta hurtig på for å stanse midlertidig mens du spiller inn en video. Ta hurtig på

for å fortsette innspillingen.

5

Ta hurtig på for å stoppe innspillingen.

Slik tar du et bilde mens du spiller inn en video

Hvis du vil ta et bilde mens du spiller inn en video, tar du hurtig på . Bildet blir

tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren.

Slik viser du bilder og videoer

1

Aktiver kameraet, og ta deretter hurtig på en miniatyr for å åpne et bilde eller en

video.

2

Knips mot venstre eller høyre for å vise bilder og videoer.

Slik sletter du et bilde eller en innspilt video

1

Bla til bildet eller videoen du vil slette.

2

Ta hurtig på skjermen for å vise .

3

Ta hurtig på .

4

Ta hurtig på

Slett for å bekrefte.