Sony Xperia E4g - Montering

background image

Montering

Skjermen har en beskyttende plastfilm. Filmen skal fjernes for berøringsskjermen brukes.

Ellers kan det hende at berøringsskjermen ikke vil fungere som den skal.

Slik fjerner du bakdekslet

Sett inn en fingernegl i åpningen (som indikert i illustrasjonen), og løft opp dekslet.

Slik fester du bakdekselet

1

Plasser bakdekselet på baksiden av enheten, og trykk de nedre hjørnene ned for å

låse dem på plass.

2

Gå fra nederst to øverst, trykk ned sidene på dekselet til dekselet klikker på plass.

Slik setter du inn mikro-SIM-kortet

Hvis du setter inn et mikro-SIM-kort mens enheten er slått på, starter enheten på nytt

automatisk.

Ta av bakdekselet, sett deretter mikro-SIM-kortet inn i sporet med de gullfargede

kontaktene vendt nedover.

Du må bruke et mikro-SIM-kort i enheten for at den skal fungere riktig. På noen SIM-kort med

standard størrelse er det mulig å ta av et integrert mikro-SIM-kort. Etter at mikro-SIM-kortet er

7

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

tatt av SIM-kortet med standard størrelse, er det ikke mulig å feste det igjen og bruke SIM-

kortet med standard størrelse på nytt. Hvis du ikke har et mikro-SIM-kort, eller hvis det SIM-

kortet du nå har, ikke har et mikro-SIM-kort som kan tas av, må du kontakte nettoperatøren for

å få informasjon om hvordan du skaffer eller bytter ut SIM-kortet ditt.

Slik setter du inn et minnekort

1

Fjern bakdekselet.

2

Sett inn minnekortet i minnekortsporet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

Slik tar du ut mikro-SIM-kortet

1

Løsne bakdekselet.

2

Dra mikro-SIM-kortet ut fra sporet og fjern det fullstendig.

8

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik tar du ut minnekortet

1

Slå av telefonen, eller ta minnekortet ut av

Innstillinger > Lagring > Deaktiver SD-

kort .

2

Fjern bakdekslet, trekk deretter minnekortet ut for å fjerne det.