Sony Xperia E4g - Skjermbeskyttelse

background image

Skjermbeskyttelse

Fjern den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som

stikker ut.

Det anbefales at enheten beskyttes med en skjermdeksel med Sony merker eller

beskyttelse som er beregnet på din Xperia™-modell. Bruken av skjermbeskyttelse fra

tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer fordi sensorer, linser, høyttalere eller

mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til ta garantien gjøres ugyldig.