Sony Xperia E4g - Slik lader du enheten

background image

Slik lader du enheten

Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare må skiftes av Sony eller et autorisrt

Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre denne enheten

selv. Hvis du åpner enheten, kan det føre til skade som gjør garantien ugyldig.
Batteriet er delvis ladet når enheten sendes fra fabrikken. Avhengig av hvor lenge det har

vært i esken før du kjøpte det, kan batterinivået være svært lavt. Vi anbefaler derfor at du

lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt

bruke enheten mens den lades. Les mer om batteriet og hvordan du forbedrer ytelsen, i

Slik håndterer du batteriet og strømmen

på siden 112 .

10

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik lader du enheten

1

Koble laderen til et strømuttak.

2

Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i laderen (eller USB-porten på en

datamaskin).

3

Sett den andre enden av kabelen inn i mikro-USB-porten på enheten med USB-

symbolet vendt opp. Varsellampen lyser når ladingen er startet.

4

Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer tilkoblingsdelen.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet

vises.

Varsellys for batteristatus

Grønt

Batterikapasiteten er over 90 %

Blinker rødt

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15%

Oransje

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 %

11

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.