Sony Xperia E4g - Favoritter og grupper

background image

Favoritter og grupper

Kontaker som merkes som favoritter vises under favoritt-fanen i Kontakter-appen

sammen med kontaktene som ringes oftest eller "top contacts". Dermed får du raskere

tilgang til disse kontaktene. Du kan også tilordne kontakter til grupper for å få hurtigere

tilgang til en gruppe kontakter fra Kontakter-appen.

Slik merker eller avmerker du en kontakt som favoritt

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på kontakten du vil legge til eller fjerne fra favoritter.

3

Ta hurtig på .

Slik viser du dine favorittkontakter og toppkontakter

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og ta deretter hurtig på .

2

Ta hurtig på .

56

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik tilordner du en kontakt til en gruppe

1

Ta hurtig på den kontakten du vil tilordne en gruppe i appen Kontakter.

2

Ta hurtig på , og ta direkte på linjen under

Grupper.

3

Marker boksene for gruppene du vil legge til kontakten,

4

Ta hurtig på

Ferdig.