Sony Xperia E4g - Slik legger du til og redigerer kontakter

background image

Slik legger du til og redigerer kontakter

Legge til en kontakt

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på .

3

Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer og du legger til

en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge til kontakten i.

Alternativt kan du trykke på

Phone contact hvis du bare vil bruke og lagre denne

kontakten på enheten.

4

Skriv inn eller velg eventuell annen informasjon for kontakten.

5

Når du er ferdig, trykker du på

Lagre.

Når du har valgt en synkroniseringskonto i trinn tre, vises kontoen som standardkonto neste

gang du legger til en kontakt. Når du lagrer en kontakt i en bestemt konto, vises denne

kontoen som standardkonto for lagring neste gang du legger til en kontakt. Hvis du har lagret

en kontakt i en bestemt kontakt og vil endre den, må du opprette en ny kontakt og velge en

annen konto å lagre den i.

Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelefonnummer, trenger du

ikke å redigere nummeret når du befinner deg i utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du ønsker å redigere, ta deretter hurtig på .

3

Rediger den ønskede informasjonen.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

Lagre.

Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik kobler du et bilde til en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du vil redigere, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

, og velg en metode for å legge inn kontaktbildet.

4

Når du har lagt til bildet, tar du hurtig på

Lagre.

Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra

Album-appen. Hvis du ønsker å legge til et

bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Tilpasse ringetonen for en kontakt

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på den kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .

3

Trykk på >

Angi ringetone.

4

Velg et alternativ fra listen, eller trykk på for å velge en musikkfil som er lagret på

enheten, og trykk deretter på

Lagre.

5

Trykk på

Lagre.

Slik sletter du kontakter

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Trykk og hold nede den kontakten du vil slette.

3

Ta hurtig på nedoverpilen for å åpne nedtrekksmenyen, og velg deretter

Merk alle

hvis du vil slette alle kontakter.

4

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Slett.

54

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på

Meg selv, og ta deretter hurtig på .

3

Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

Lagre.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

1

Fra Startskjerm tar du først hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på >

Lagre.

3

Velg en eksisterende kontakt, eller ta hurtig på

Opprett ny kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på

Lagre.