Sony Xperia E4g - Slik overfører du kontakter

background image

Slik overfører du kontakter

Det finnes flere måter å overføre kontakter til den nye enheten på. Du kan synkronisere

kontakter fra en Internett-konto, eller importere kontakter direkte fra en annen enhet.

Slik overføres kontakter med en datamaskin

Xperia™ Transfer er en app som brukes til å samle kontaktene fra din gamle enhet og

overføre dem til den nye enheten. Xperia™ Transfer, som du får tilgang til fra Xperia™

Companion-dataprogrammet, støtter mobilenheter som kjører på iOS/iCloud og

Android™. Hvis du bytter fra en iOS-enhet, foreslår funksjonen App Matching

(Samstemme apper) Android-apper som tilsvarer iOS-apper.
For å bruke Xperia™ Transfer må du ha:

En datamaskin med Internett-forbindelse.

Den nye Android™-enhet.

En USB-kabel til den nye Android™-enheten.

Den gamle enheten.

En USB-kabel til den gamle enheten.

Du trenger kanskje ikke den gamle enheten. Ved iOS-enheter kan du koble direkte til iCloud

eller bruke en lokal sikkerhetskopi. Ved tidligere Sony-enheter kan du bruke lokale

sikkerhetskopier.

Slik overfører du kontaktene til den nye enheten

1

Søk og last ned Xperia™ Companion (på en PC eller Mac

®

-datamaskin fra http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion hvis programmet ikke

allerede er installert.

2

Åpne Xperia™ Companion-appen etter at installasjonen er ferdig. Klikk deretter på

Xperia™ Transfer

, og følg de aktuelle instruksjonene for å overføre kontaktene.

Slik overfører du kontakter ved bruk av en Internett-konto

Hvis du synkroniserer kontakter i den gamle enheten eller datamaskinen med en
Internett-konto, for eksempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne

kontoen.

Slik synkroniserer du kontakter til den nye enheten ved bruk av en

synkroniseringskonto

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Innstillinger> Kontoer og synkronisering.

3

Velg kontoen du vil synkronisere kontaktene med, og ta deretter hurtig på >

Synkroniser nå.

Du må logge deg på den aktuelle synkroniseringskontoen før du kan synkronisere kontaktene

dine med den.

Andre fremgangsmåter for overføring av kontakter

Du kan overføre kontakter fra den gamle til den nye enheten på flere andre måter. Du
kan f.eks. kopiere kontakter til et minnekort, bruke Bluetooth

®

-teknologi eller lagre

kontakter på et SIM-kort. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon

om overføring av kontakter fra den gamle enheten.

Slik importerer du kontakter fra et minnekort

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Trykk på , og ta deretter hurtig på

Importer kontakter > SD-kort.

3

Velg filene som skal importeres, og ta hurtig på

OK.

52

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth

®

-teknologi

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig.

2

Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen

nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.

3

Trykk på

Godta for å begynne filoverføringen.

4

Dra statuslinjen nedover. Når overføringen er fullført, trykker du på varselet.

5

Trykk på filen du har mottatt.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

Hvis du overfører kontakter ved bruk av et SIM-kort, kan du miste informasjon eller få flere

identiske kontaktoppføringer.

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på og deretter på

Importer kontakter > SIM-kort.

3

Finn og trykk på kontakten for å importere en individuell kontakt. Trykk på

Importer alle for å importere alle kontakter.