Sony Xperia E4g - Slik sikkerhetskopierer du kontakter

background image

Slik sikkerhetskopierer du kontakter

Du kan bruke et minnekort til å sikkerhetskopiere kontakter. Se

Slik overfører du

kontakter

på side 52 hvis du vil ha mer informasjon om å overføre kontakter til enheten.

Slik eksporterer du alle kontakter til et minnekort

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Trykk , og ta deretter hurtig på

Eksporter kontakter > SD-kort.

3

Ta hurtig på

OK.

57

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.