Sony Xperia E4g - Begrensninger av tjenester og funksjoner

background image

Begrensninger av tjenester og funksjoner

Noen av tjenestene og funksjonene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke

i alle land/regioner eller av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder. Dette

gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112 uten begrensninger. Kontakt

nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller

funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.
Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og

programmer som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter

når du kobler til Internett fra enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du

vil ha mer informasjon.