Sony Xperia E4g - Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

background image

Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

på side 115 .

Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

Koble enheten til en Windows

®

-datamaskin med en USB-kabeltilkobling for enkelt å

kunne overføre og behandle filer. Når de to enhetene er koblet sammen, kan du dra og

slippe innhold mellom enheten og datamaskinen eller mellom enhetens interne lagring og

SD-kortet ved bruk av datamaskinens filutforsker.

Hvis du har en PC eller en Apple

®

Mac

®

-datamaskin, kan du bruke Xperia™

Companion for å få tilgang til filsystemet på enheten.

Slik overfører du filer med medieoverføringsmodus via Wi-Fi

®

Du kan overføre filer mellom enheten og andre MTP-kompatible enheter, f.eks. en
datamaskin, via en Wi-Fi

®

-tilkobling. Før du kobler til, må du koble sammen de to

enhetene sammen. Det er best å bruke Media Go™-programmet på datamaskinen hvis

du skal overføre musikk, video, bilder eller andre mediefiler mellom enheten og en

datamaskin. Media Go™ konverterer mediefiler slik at de kan brukes på enheten.

For å kunne bruke denne funksjonen trenger du en Wi-Fi

®

-aktivert enhet som støtter

medieoverføring, f.eks. en datamaskin med Microsoft

®

Windows Vista

®

eller Windows

®

7.

Slik klargjør du enheten for trådløs bruk med en datamaskin

1

Kontroller at medieoverføringsmodus er aktivert på enheten. Denne er vanligvis

aktivert som standard.

2

Kontroller at Wi-Fi

®

--funksjonen er slått på.

3

På Startskjerm tar du hurtig på .

4

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > USB-tilkobling.

5

Ta hurtig på

Par med PC og deretter på Neste.

6

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen.

115

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik kobler du trådløst til en sammenkoblet enhet

1

Kontroller at medieoverføringsmodus er aktivert på enheten. Denne er vanligvis

aktivert som standard.

2

Kontroller at Wi-Fi

®

er aktivert.

3

På Startskjerm tar du hurtig på .

4

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > USB-tilkobling.

5

Velg den sammenkoblede enheten du ønsker å koble til, og ta deretter hurtig på

Koble til.

Slik kobler du fra en sammenkoblet enhet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > USB-tilkobling.

3

Velg den sammenkoblede enheten du vil koble fra.

4

Ta hurtig på

Koble fra.

Slik opphever du en tilkobling til en annen enhet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > USB-tilkobling.

3

Velg den tilkoblede enheten du vil koble fra.

4

Ta hurtig på

Slett paring.