Sony Xperia E4g - Kundestøtte på enheten

background image

Kundestøtte på enheten

Bruk støtteappen på enheten for å søke i en brukerhåndbok, lese feilsøkingshåndbøker

og finne informasjon om programvareoppdateringer og annen produktrelatert

informasjon.

Slik får du tilgang til brukerstøtteprogrammet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på , velg deretter ønsket brukerstøtteelement.

Sørg for at en fungerende Internett-tilkobling, helst via Wi-Fi®, for å begrense

datatrafikkostnadene når støtteappen brukes.

Hjelp i menyer og apper

Noen apper og innstillinger har hjelp som er tilgjenglig i valgmenyen, som vanligvis

indikeres med i de bestemte appene.

Hjelp oss å forbedre vår programvare

Du kan aktivere sending av bruksinformasjon fra enheten slik at Sony Mobile kan motta

anonyme feilrapporter og statistikker som hjelper oss å forbedre vår programvare. Det

blir ikke samlet inn personlige opplysninger.

Tillate sending av informasjon om bruk

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Om telefonen > Innstillinger for bruksinfo.

3

Merk av for

Send bruksinformasjon hvis det ikke allerede er merket av for dette.

4

Trykk på

Godta.