Sony Xperia E4g - Slik håndterer du batteriet og strømmen

background image

Slik håndterer du batteriet og strømmen

Enheten har innbygd batteri. Du kan kontrollere batteribruken og se hvilke apper som

bruker mest strøm. Apper kan fjernes eller begrenses, og aktiver flere strømbesparende

moduser for å få mer ut av batteriet. Du kan også vise anslått tid før batteriet er tomt og

justere batteriinnstilingene for å forbedre ytelsen som fører til at batteriet varer lenger.

Slik behandler du batteriforbruket

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Strømstyring > Strømforbruk for app. En

oversikt viser apper med stor trafikkmengde eller som ikke er brukt på lang tid.

3

Les gjennom informasjonen og gjør det som kreves, f.eks. avinstallere en app eller

begrense bruken.

112

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du hvilke apper som bruker mest batteristrøm

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Strømstyring > Batteribruk.

Slik viser du anslått batteritid

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Strømstyring.

Strømsparingsmoduser

Det finnes flere strømsparingsmoduser du kan bruke hvis du vil få batteriet til å vare

lenger:

STAMINA-modus

Deaktiverer Wi-Fi® og mobildata når skjermen er slått av, og begrenser

maskinvareytelsen. vises på statuslinjen når denne modusen trer i kraft.

Ultra STAMINA-modus Begrenser enhetens funksjonalitet til kjerneoppgaver som det å ringe og sende

SMS-er.

vises på statuslinjen når denne modusen er aktivert.

Lavt batterinivå-modus Endrer enhetens virkemåte, for eksempel for å justere skjermens lysstyrke og

innstillingen for tidsavbrudd for skjermen, når batterinivået faller under en viss

prosent.

vises på statuslinjen når denne modusen trer i kraft.

Stedsbasert Wi-Fi

Setter enheten til bare å aktivere Wi-Fi®-funksjonen når den kommer innenfor

rekkevidden til et lagret Wi-Fi®-nettverk.

Sett bakgrunnsdata i kø Optimerer utgående trafikk når skjermen er av, ved å sende data med

forhåndsdefinerte intervaller.

Slik aktiverer du en strømsparingsmodus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Strømstyring .

3

Dra den aktuelle glidebryteren til høyre eller merk av den aktuelle

avkrysningsboksen, og bekreft deretter om nødvendig for å aktivere den

foretrukne modusen.

4

Hvis det ikke finnes en tilgjengelig glidebryter eller avkrysningsbok, skal du ta

hurtig på modusen som skal aktiveres, og bekreft deretter om nødvendig.

Oversikt over funksjoner i STAMINA-modus

STAMINA-modus har flere funksjoner som gjør at du kan optimere batteriytelsen:

Utvidet standby-

modus

Hindrer apper i å bruke datatrafikk ved å deaktivere Wi-Fi® og mobildata når

skjermen er av. Du kan angi at noen apper og tjenester ikke skal stanses midlertidig

når denne funksjonen er aktiv.

STAMINA-klokke

Holder nettverkstilkoblinger stanset midlertidig i situasjoner der du ofte trykker på

av/på-tasten for å se hva klokken er.

Utvidet bruk

Begrenser maskinvareytelsen når du bruker enheten.

Slik aktiverer du STAMINA-modusfunksjonene

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Strømstyring , og trykk deretter på STAMINA-

modus.

3

Aktiver STAMINA-modusen hvis den er deaktivert.

4

Merk av avkrysningsboksene ved siden av funksjonene som skal aktiveres, og ta

hurtig deretter på

Aktiver hvis du blir bedt om det.

113

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik velger du hvilke apper som skal kjøres i STAMINA-modus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Strømstyring , og trykk deretter på STAMINA-

modus.

3

Aktiver STAMINA-modusen hvis den er deaktivert.

4

Kontroller at det er merket av for

Utvidet standby-modus, og ta deretter hurtig på

Apper som er aktive i standby-modus > Legg til apper.

5

Bla til venstre eller høyre for å vise alle appene og tjenestenest, deretter merkes de

aktuelle avkrysningsbokene til appene som skal kjøres.

6

Ta hurtig på

Utført når du er ferdig.