Sony Xperia E4g - Slik sikkerhetskopierer du og gjenoppretter innhold

background image

Slik sikkerhetskopierer du og gjenoppretter innhold

Generelt skal bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens

interne minne. Hvis noe skjer med maskinvaren eller hvis enheten går tapt eller stjeles,

blir data som er lagret på det interne minne, borte for alltid. Det anbefales at Xperia™

Companion-programvare brukes til sikkerhetkopiering som lagrer dataene trygt på en

datamaskin, dvs. en ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du

oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon.
Bruk appen Backup & Restore for å foreta en rask sikkerhetskopiering på Internett av

grunnleggende innstillinger og data med Google™-kontoen. Denne appen kan også

brukes to å sikkerhetkopiere data lokalt, f.eks.til SD-kortet på enheten eller til en ekstern

USB-lagringsenhet.

Det er veldig viktig at du husker passordet som du brukte da du laget en sikkerhetskopi av

dataene. Hvis du glemmer passordet, er det ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data

som for eksempel kontakter og meldinger.

Slik sikkerhetskopierer du data til en datamaskin

Bruk Xperia™ Companion-programvaren til å sikkerhetskopiere data fra enheten til en
PC eller en Apple

®

Mac

®

-datamaskin. Disse sikkerhetskopieringsappene brukes til å

sikkerhetskopiere følgende typer data:

Kontakter og anropslister

Meldinger

Kalender

Innstillinger

Mediefiler som musikk og videoer

Fotoer og bilder

Slik sikkerhetskopierer du dataene med en datamaskin

1

Kontroller at Xperia™ Companion-programvaren er installert på PC-en eller
Apple

®

Mac

®

-datamaskinen.

2

Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

3

Datamaskin: Åpne Xperia™ Companion-programvaren. Om kort tid vil

datamaskinen finne enheten.

4

Velg

Backup (Sikkerhetskopi) på hovedskjermen.

5

Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra din enhet.

116

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik gjenoppretter du data med en datamaskin

1

Kontroller at Xperia™ Companion-programvaren er installert på PC-en eller på
Apple

®

Mac

®

-datamaskinen.

2

Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

3

Datamaskin: Åpne Xperia™ Companion-programvaren.

4

Klikk på

Gjenopprett.

5

Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, og ta deretter hurtig

Gjenopprett, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gjenopprette

data fra din enhet.

Slik sikkerhetskopierer du data med appen for sikkerhetskopiering og

gjenoppretting

Avhengig av hvilken versjon av appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting som er

installert på enheten, kan du kanskje ikke sikkerhetskopiere og gjenopprette data mellom ulike

Android-versjoner, for eksempel hvis du oppdaterer fra Android versjon 4.3 til versjon 4.4. Hvis

du imidlertid kjører versjon 2.0 (eller nyere) av appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting,

kan du gjenopprette data mellom slike oppdateringer. Du kan sjekke versjonen av appen for

sikkerhetskopiering og gjenoppretting under

Innstillinger > Programmer > Alle > Sik.kopier og

gjenopprett.

Med appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data

manuelt eller slå på den automatiske funksjonen for sikkerhetskopiering for å lagre data

jevnlig.
Appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting anbefales for å sikkerhetskopiere data

før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du

sikkerhetskopiere følgende datatyper til et SD-kort på enheten:

Bokmerker

Anropslogger

Kontakter

Samtaler

Kalenderdata

Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen

1

Hvis du sikkerhetskopierer med et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt

inn riktig i enheten.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Sikkerhetskopier og gjenopprett.

4

Dra glidebryteren til høyre for å aktivere den automatiske

sikkerhetskopieringsfunksjonen.

5

Velg en hyppighet for sikkerhetskopieringene ved å ta hurtig på , og velg

deretter den ønskede hyppigheten til sikkerhetskopieringene.

6

Ta hurtig på > for å velge hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres.

7

Merk av de aktuelle avkrysningsboksene for å velge hvilke typer data som skal

sikkerhetskopieres.

8

Ta hurtig på for å lagre innstillingene.

Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt

1

Hvis du skal sikkerhetskopiere til et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt

skikkelig inn i enheten.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Sikkerhetskopier og gjenopprett.

4

Ta hurtig på

Manuell sikkerhetsk., og velg deretter målstedet du vil

sikkerhetskopiere til, og hvilke datatyper du vil sikkerhetskopiere.

5

Ta hurtig på

Fortsett.

6

Ta hurtig på

Fullfør når dataene er sikkerhetskopiert.

117

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert innhold

1

Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt

skikkelig inn i enheten.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Sikkerhetskopier og gjenopprett.

4

Ta hurtig på

Gjenopprett data nå, og velg deretter en gjenopprettingskilde og

datatypene som skal gjenopprettes.

5

Ta hurtig på

Fortsett.

6

Ta hurtig på

Fullfør når innholdet er gjenopprettet.

Husk at endringer du gjør i personlige data og innstillinger etter at du oppretter en

sikkerhetskopi, inkludert eventuelle apper du laster ned, vil bli slettet under tilbakestilling.