Sony Xperia E4g - Innstillinger for meldinger

background image

Innstillinger for meldinger

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på og deretter på

Innstillinger.

3

Hvis du vil angi en varslingslyd, tar du hurtig på

Varsellyd, velger et alternativ eller

tar hurtig på og velger en musikkfil som er lagret på enheten.

4

Bekreft ved å ta hurtig på

Lagre.

5

Merk av eller fjern merket i de aktuelle avmerkingsboksene når det gjelder de

andre varslingsinnstillingene.

Slik slår du funksjonen for leveringsrapport på eller av for utgående meldinger

1

Fra Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Merk av for eller fjern merket for

Leveringsrapport etter behov.

Når funksjonen for leveringsrapport er slått på, vises et merke i meldinger som er levert.