Sony Xperia E4g - Slik leser og sender du meldinger

background image

Slik leser og sender du meldinger

Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene

som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet. Hvis du vil sende

MMS-meldinger, må du ha riktige MMS-innstillinger på enheten. Se

Internett- og MMS-

innstillinger

på side 27 .

Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og

språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen

på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha

mer informasjon.

1

Gå tilbake til samtalelisten

2

Ring meldingssenderen

3

Visningsvalg

4

Send og motta meldinger

5

Send-knapp

6

Legg til vedlegg

7

Legg til et sted

8

Legg ved et håndskrevet notat eller bilde

9

Ta et bilde, og legg det ved

10 Legg ved et bilde lagret på enheten

11 Tekstfelt

Slik oppretter og sender du en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og finn deretter og ta hurtig på .

2

Ta hurtig på .

3

Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, eller annen kontaktinformasjon

om mottakeren som har blitt lagret, og velg deretter fra listen som vises. Dersom

mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.

4

Ta hurtig på

Skriv melding, og skriv inn teksten.

5

Hvis du vil legge til et vedlegg, tar du hurtig på og velger et alternativ.

6

Send meldingen ved å ta hurtig på

Send.

Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen merkes da

med ordet

Utkast:.

58

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik leser du en mottatt melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på den ønskede samtalen.

3

Ta hurtig på og hold meldingen, deretter tar du hurtig på

Last ned melding hvis

meldingen ennå ikke er lastet ned.

Alle mottatte meldinger lagres som standard i enhetens minne.

Slik svarer du på en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen som inneholder meldingen.

3

Angi svaret ditt, og ta hurtig på

Send.

Slik videresender du en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og finn deretter og ta hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen som inneholder meldingen du vil videresende.

3

Berør og hold nede meldingen du vil videresende, og ta deretter hurtig på

Videresend melding.

4

Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, eller annen kontaktinformasjon

om mottakeren som har blitt lagret, og velg deretter fra listen som vises. Dersom

mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.

5

Rediger eventuelt meldingen, og ta deretter hurtig på

Send.

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen du vil åpne.

3

Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, tar du hurtig på meldingen og holder den

inne. Ta deretter hurtig på

Last ned melding.

4

Berør og hold nede filen du vil lagre, og velg deretter ønsket alternativ.