Sony Xperia E4g - Slik organiserer du meldinger

background image

Slik organiserer du meldinger

Slik sletter du en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på programskjermikonet på , for så å finne og ta

hurtig på meldingsikonet på .

2

Ta hurtig på samtalen som inneholder meldingen som du vil slettes.

3

Berør og hold nede meldingen du vil slette, og ta deretter hurtig på

Slett melding

>

Slett.

Slik sletter du samtaler

1

Fra Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på og deretter på

Slett samtaler.

3

Merk avmerkingsboksene for de samtalene du vil slette, ta deretter hurtig på >

Slett.

Slik setter du en stjerne ved en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen du vil åpne.

3

Ta hurtig på i meldingen der du vil sette en stjerne.

4

Ta hurtig på for å fjerne en stjerne fra en melding.

Slik viser du meldinger med stjerner

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Stjernemerkede meld..

3

Alle meldinger med stjerne vises i en liste.

59

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik søker du etter meldinger

1

Fra din Startskjerm må du trykke , og deretter finne og trykke .

2

Trykk , og deretter

Søk.

3

Skriv inn søketeksten. Søkeresultatet vises i en liste.