Sony Xperia E4g - Gjenkjenne musikk med TrackID™

background image

Gjenkjenne musikk med TrackID™

Bruk TrackID™-tjenesten for musikkgjenkjenning for å identifisere en sang du hører rundt

deg. Spill bare inn en kort snitt av sangen, så får du artist, tittel og albuminformasjon i

løpet av noen få sekunder. Du kan kjøpe sanger som er identifisert av TrackID™, og du

68

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

kan vise TrackID-lister for å se hva TrackID-brukere rundt om i verden søker etter. Best

resultat får du ved å bruke TrackID™ i stille omgivelser.

1

Vis alternativer for TrackID™

2

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen for TrackID™-startskjermen

3

Identifiser musikken du lytter til

TrackID™-appen og TrackID™-tjenesten støttes ikke i alle land/områder, eller av alle nettverk

og/eller tjenesteleverandører i alle områder.

Slik identifiserer du musikk ved hjelp av TrackID™-teknologi

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

TrackID™, og hold deretter enheten inntil musikkilden.

3

Ta hurtig på . Hvis sangen gjenkjennes av TrackID™-tjenesten, vises resultatet

på skjermen.

Vil du gå tilbake til startsiden for

TrackID™, tar du hurtig på .

Menyen for TrackID™-startskjermen

Menyen for TrackID™-startskjermen gir deg en oversikt over alle sangene du har spilt inn

og identifisert med TrackID™-tjenesten. Herfra kan du også vise sangene dine basert på

dagens musikklister og søkehistorikk.

1

Opprett en TrackID™-profil for Internett

2

Åpne TrackID™-programmet

3

Vis søkeresultatlisten

4

Vis gjeldende musikklister

69

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du artistinformasjon for en sang

Når

TrackID™-appen har gjenkjent en sang, tar du hurtig på Artistinfo.

Slik sletter du en sang fra sporloggen

1

Åpne

TrackID™-appen, og ta deretter hurtig på Historikk.

2

Berør og hold navnet på sangen som du vil slette, og ta deretter hurtig på

Slett.

70

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.