Sony Xperia E4g - Menyen for Walkman®-startskjermen

background image

Menyen for Walkman®-startskjermen

Menyen for Walkman®-startskjermen gir deg en oversikt over alle sangene på enheten.

Her kan du ordne dine albumer og spillelister og ordne musikken etter humør og tempo

ved bruk av SensMe™-kanaler.

Slik åpner du Walkman®-startskjermenyen

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre.

66

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik går du tilbake til Walkman®-startskjermen

Når menyen for Walkman®-startskjermen er åpen, tar du hurtig på

Hjem.

Når menyen for Walkman®-startskjermen er åpen, tar du hurtig på skjermen til

høyre for menyen.

Slik oppdaterer du musikken din med den nyeste informasjonen

1

Fra Walkman®-startskjermen tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på

Last ned musikkinfo > Start. Enheten din søker på nettet og laster

ned det nyeste tilgjengelige albumbildet og den nyeste sanginformasjonen om

musikken din.

SensMe™-kanalappen aktiveres når du laster ned musikkinformasjon.

Slik aktiverer du SensMe™-kanalappen

Fra Walkman®-startskjermen tar du hurtig på , og deretter på

Last ned

musikkinfo > Start.

Denne appen krever en mobil- eller Wi-Fi®-nettilkobling.

Slik redigerer du musikkinformasjon

1

Ta hurtig på i Walkman®-appen.

2

Ta hurtig på

Rediger musikkinfo.

3

Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

Lagre.

Slik sletter du en sang

1

Fra Walkman®-startskjermen blar du til sangen du vil slette.

2

Berør og hold sangtittelen, og ta deretter hurtig på

Slett i listen som vises.

3

Bekreft slettingen ved å ta hurtig på

Slett en gang til.