Sony Xperia E4g - Slik lytter du til musikk

background image

Slik lytter du til musikk

Bruk Walkman®-appen til å lytte til favorittmusikken din og favorittlydbøkene dine.

1

Åpne Walkman®-startskjermmenyen

2

Søk i alle sangene som er lagret på enheten

3

Vis den gjeldende avspillingskøen

4

Albumbilde (hvis tilgjengelig)

5

Ta hurtig på tasten for å gå til forrige sang i avspillingskøen

Berør og hold tasten for å spole bakover i gjeldende sang

6

Spill av eller stans en sang midlertidig

7

Ta hurtig på tasten for å gå til neste sang i avspillingskøen

Berør og hold tasten for å spole fremover i gjeldende sang

8

Spill av sanger i gjeldende avspillingskø i tilfeldig rekkefølge

9

Gjenta alle sanger i gjeldende avspillingskø

10 Fremdriftsindikator – Dra indikatoren eller ta hurtig langs linjen for å spole fremover eller bakover

11 Totaltid for gjeldende sang

12 Forløpt tid for gjeldende sang

65

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Walkman®-startskjermen

1

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen for Walkman®-startskjermen

2

Bla opp eller ned for å vise innholdet

3

Spill av en sang med Walkman®-appen

4

Gå tilbake til Walkman®-musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med Walkman®-appen

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre.

3

Velg en musikkategori

4

Ta hurtig på en sang for å spille den av.

Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de

nødvendige rettighetene til materiell du har tenkt å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

Mens en sang spilles av i Walkman®-appen, tar du hurtig på Albumbilde, og tar

deretter hurtig på uendelig-knappen

.

Uendelig-knappen

gir deg tilgang til Internett-ressurser som er relatert til sangen, for

eksempel videoer på YouTube™, sangtekster og artistinformasjon på Wikipedia.

Slik justerer du lydvolumet

Trykk på volumtasten.

Slik minimerer du Walkman®-appen

Når en sang spilles av, tar du hurtig på for å gå til Startskjerm. Walkman®-

appen fortsetter å spille i bakgrunnen.

Slik åpner du Walkman®-appen når den spiller i bakgrunnen

1

Ta hurtig på for å åpne appvinduet som nylig er brukt, mens en sang spilles av

i bakgrunnen.

2

Ta hurtig på Walkman®-appen.