Sony Xperia E4g - Flymodus

background image

Flymodus

I flymodus slås nettet og radiosendere/-mottakere av for ikke å forstyrre sensitivt utstyr.

Du kan imidlertid fortsatt spille spill, høre på musikk, se videoer og annet innhold, så

lenge dette innholdet er lagret i minnekortet eller det interne minnet. Du kan også bli

varslet gjennom alarmer, hvis denne funksjonen er aktivert.

Bruk av flymodus reduserer batteriforbruket.

Slik slår du på flymodus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ....

3

Merk av i avmerkingsboksen

Flymodus.

Du kan trykke og hold nede av/på-tasten og deretter ta hurtig på

Flymodus i menyen som

åpnes.

105

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.