Sony Xperia E4g - Google Maps™ og navigering

background image

Google Maps™ og navigering

Bruk Google Maps™ til å finne din nåværende posisjon, vise trafikksituasjoner i sanntid

og få detaljerte kjøreanvisninger til målstedet.
Når du viser et kart, kobler du deg til Internett via datatrafikk, og data blir overført til

enheten. Derfor kan det være lurt å lagre kart, slik at de er tilgjengelig på enheten uten

tilkobling, før du drar på tur. På den måten unngår du høye roaming-kostnader.

Du må ha Internett-tilkobling for å bruke Google Maps™ når du bruker tilkoblet modus. Det

kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten. Kontakt

103

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Det kan hende at Google Maps™-programmet

ikke er tilgjengelig overalt.

1

Skriv inn et navn eller en adresse for å søke etter et sted, for eksempel navnet eller adressen til en

restaurant.

2

Velg en transportmetode og få kjøreanvisninger til målstedet.

3

Vis kontoprofilen.

4

Stedsmerke – viser et sted på kartet som du har søkt etter.

5

Vis din nåværende posisjon.

6

Vis hjelp og alternativer.

Slik viser du din posisjon på kartet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Kart, og ta deretter hurtig på .

Slik søker du etter et sted

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Kart.

3

I søkefeltet skriver du inn navnet på stedet du vil finne.

4

Ta hurtig på returtasten på tastaturet for å starte søket, eller velg et av

stedsforslagene fra listen. Hvis søket er vellykket, merkes stedet med på kartet.

Slik får du kjøreanvisninger

1

Åpne et kart og ta hurtig på .

2

Velg transportmodus, og angi deretter startsted og målsted. De anbefalte rutene

vises i en liste.

3

Ta hurtig på et alternativ i listen over ruter for å se kjøreanvisningene på et kart.

Slik gjør du et kart tilgjengelig i frakoblet modus

1

Åpne et kart, og ta hurtig på søkefeltet

2

Bla helt ned, og ta hurtig på

Gjør dette kartet tilgjengelig i frakoblet modus.

Området som vises på kartet blir lagret på enheten.

Slik finner du mer informasjon om Google Maps™

Når du bruker Google Maps™, tar du hurtig på og tar deretter hurtig på

Hjelp.