Sony Xperia E4g - Slik bruker du datatrafikk når du reiser

background image

Slik bruker du datatrafikk når du reiser

Når du reiser til steder hvor ditt vanlige mobilnettverk ikke er tilgjengelig, kan det hende at

du trenger å få tilgang til Internett via mobil datatrafikk. I så fall må du aktivere

dataroaming på enheten. Det anbefales at du sjekker de aktuelle

dataoverføringskostnadene på forhånd.

104

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiverer eller deaktiverer du dataroaming

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Merk av for eller fjern merket for

Dataroaming.

Du kan ikke aktivere dataroaming når mobildata er deaktivert.