Sony Xperia E4g - Slik bruker du stedstjenestene

background image

Slik bruker du stedstjenestene

Stedstjenestene gjør at apper som Kart og kameraet kan bruke informasjon fra Wi-Fi®-

nettverk som GPS (Global Positioning System)-informasjon for å bestemme omtrentlig

sted. Hvis du ikke har klar siktelinje til GPS-satellitter, kan enheten bestemme ditt sted

ved bruk av Wi-Fi®-funksjonen.
Stedtjenestene må aktiveres for å kunne bruke din enhet for å finne ut hvor du befinner

deg.

Slik aktiverer du posisjonstjenester

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sted.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Sted mot høyre.

4

Ta hurtig på

Godta for å bekrefte.

Slik gir du Google-apper tilgang til din posisjon

1

Kontroller at du er logget på din Google™-konto fra enheten.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Google > Sted.

4

Dra glidebryteren ved siden av

Sted mot høyre.

5

Ta hurtig på

Godta for å bekrefte.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta 5–10 minutter før posisjonen

blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt

mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på

bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer

som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke er registrert

i løpet av noen få minutter.