Sony Xperia E4g - Aktive anrop

background image

Aktive anrop

1

Tast inn numre under et anrop

2

Slå på høyttaleren under en samtale

3

Sett gjeldende samtale på vent eller hent opp samtalen igjen

4

Åpne kontaktlisten

5

Slå av mikrofonen under et anrop

6

Avslutt anropet

Slik endrer du ørehøyttalervolumet under et anrop

Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik aktiverer du skjermen under et anrop

Trykk raskt på .