Sony Xperia E4g - Konferanseanrop

background image

Konferanseanrop

Med konferanse- eller gruppeanrop kan du snakke med to eller flere personer samtidig.

Kontakt den lokale nettoperatøren for å få detaljer om antall deltakere som kan legges til et

konferanseanrop.

Slik starter du et konferanseanrop

1

Under et eksisterende anrop, ta hurtig på .

2

Slå nummeret til den andre deltakeren, og ta hurtig på . Den første deltakeren

settes på vent.

3

Ta hurtig på for å legge til den andre deltakeren i konferanseanropet.

4

Gjenta trinn 1 til 3 for å legge til flere anropsdeltakere.

Slik har du en privat samtale med en deltaker i et konferanseanrop

1

Ta hurtig på

Administrer under et aktivt konferanseanrop.

2

Ta hurtig på telefonnummeret til deltakeren som du ønsker å ha en privat samtale

med.

3

Når du vil avslutte den private samtalen og gå tilbake til konferanseanropet, tar du

hurtig på .

50

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik frigir du en deltaker fra et konferanseanrop

1

Ta hurtig på

Administrer under et aktivt konferanseanrop.

2

Ta hurtig på ved siden av deltakeren du vil frigi.

Slik avslutter du et konferanseanrop

Under konferanseanropet må du trykke hurtig på

Avslutt konferanseanrop.