Sony Xperia E4g - Mobilsvar

background image

Mobilsvar

Hvis abonnementet ditt inkluderer en mobilsvartjeneste, kan innringere legge igjen

talemeldinger til deg når du ikke kan svare på anropene. Mobilsvartjenestenummeret er

vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret fra tjenesteleverandør og

taste det inn manuelt.

Slik taster du inn mobilsvarnummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Mobilsvar >Innstillinger for

talemelding > Mobilsvarnummer.

3

Tast inn mobilsvarnummeret.

4

Ta hurtig på

OK.

Slik ringer du mobilsvartjenesten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon.

3

Hold nede

1

.