Sony Xperia E4g - Nødanrop

background image

Nødanrop

Enheten støtter internasjonale nødnumre, f.eks. 112 eller 911. Den kan normalt brukes til

å ringe disse nødnumrene i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen

rekkevidde.

Slik ringer du til nødnumre

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk

Telefon.

3

Tast inn nødnummeret, og trykk . Hvis du vil slette et nummer, tar du hurtig på

.

Du kan ringe et nødnummer når du ikke har noe SIM-kort satt i, eller når utgående anrop er

sperret.

Slik ringer du til nødnumre når SIM-kortet er låst

1

Trykk

Nødanrop på låseskjermen.

2

Tast inn nødnummeret, og trykk .

51

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.