Sony Xperia E4g - Slik bruker du anropslisten

background image

Slik bruker du anropslisten

I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte , mottatte og oppringte anrop.

Slik viser du ubesvarte anrop

1

Når du har ubesvarte anrop, vises på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på

Ubesvart anrop.

Ringe et nummer fra anropsloggen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon. Anropsloggen vises i øvre del av skjermen.

3

Hvis du vil ringe et nummer direkte, tar du hurtig på nummeret. Hvis du vil redigere

et nummer før du ringer det, berører du og holder nede det aktuelle nummeret.

Deretter tar du hurtig på

Rediger nummer før anrop.

Du kan også ringe et nummer ved å ta hurtig på >

Ring tilbake.

Legge til et nummer fra anropsloggen i kontaktlisten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon.The call log view appears on the upper part of the

screen.

3

Berør og hold nede nummeret, og velg deretter

Legg til som kontakt.

4

Ta hurtig på ønsket kontakt, eller ta hurtig på

Opprett ny kontakt.

5

Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på

Lagre.

48

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik skjuler du anropslisten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon.

3

Ta hurtig på >

Skjul anropsliste.