Sony Xperia E4g - Slik mottar du anrop

background image

Slik mottar du anrop

Slik besvarer du et anrop

Slik avslår du et anrop

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Bruke telefonsvareren

Du kan bruke telefonsvarer-appen på enheten til å svare på anrop når du er travelt eller

ikke rekker å svare. Du kan aktivere den automatiske svarfunksjonen og bestemme hvor

mange sekunder du vil vente før anropet skal besvares automatisk. Du kan også

videresende anrop manuelt til telefonsvareren når du er for opptatt til å svare. Og du kan

få tilgang til meldinger som legges igjen på telefonsvareren, rett fra enheten.

Før du bruker telefonsvareren, må du spille inn en svarmelding.

Slik spiller du inn en svarmelding på telefonsvareren

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Telefonsvarer > Hilsener.

3

Ta hurtig på

Spill inn ny hilsen og følg instruksjonene på skjermen.

Slik aktiverer du automatisk svar

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Telefonsvarer.

3

Merk av for

Telefonsvarer.

Hvis du ikke angir en tidsforsinkelse for automatisk svar på anrop, brukes standardverdien.

46

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik avviser du et anrop med telefonsvareren

Når det kommer et innkommende anrop, drar du

Svaralternativer oppover og

velger deretter

Avvis med telefonsvarer.

Slik angir du en tidsforsinkelse for automatisk svar

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Telefonsvarer.

3

Ta hurtig på

Besvar etter.

4

Juster tiden ved å rulle opp og ned.

5

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik lytter du til meldinger på telefonsvareren

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Telefonsvarer > Meldinger.

3

Velg talemeldingen du vil lytte til.

Du kan også lytte til meldingene på telefonsvareren direkte fra samtaleloggen ved å ta hurtig

på .

Avvise et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding. Når du avviser et anrop med en slik

melding, blir meldingen automatisk sendt til innringeren og lagret i Meldinger-samtalen

med kontakten.
Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du

kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å

redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding

1

Når det kommer et innkommende anrop, drar du

Svaralternativer oppover og

trykker deretter på

Avvis med melding.

2

Velg en forhåndsdefinert melding, eller trykk på og skriv en ny melding.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

1

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du

Avvis med melding

oppover.

2

Velg en forhåndsdefinert melding, eller ta hurtig på og skriv en ny melding.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Avvis anrop med melding.

3

Ta hurtig på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige

endringene.

4

Ta hurtig på

OK.

47

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.