Sony Xperia E4g - Telefonsamtaler

background image

Telefonsamtaler

Du kan ringe ved å slå telefonnummeret manuelt, ved å trykke på et nummer som er

lagret i kontaktlisten, eller ved å trykke på telefonnummeret i anropslisten. Du kan også

bruke smartringefunksjonen til å finne numre raskt i kontaktlisten og anropsloggene. Hvis

du vil foreta et videoanrop, kan du bruke direktemeldinger i Hangouts™ og i programmet

for video-chat på enheten. Se

Direktemeldinger og video-chat

på side 60 .

1

Åpne kontaktlisten

2

Vis anropslisten

3

Vis favorittkontaktene

4

Vis alle kontaktgruppene som er lagret på enheten

5

Slett nummer

6

Ringetastatur

7

Vis flere alternativer

8

Oppringingsknapp

9

Vis eller skjul oppringningsfunksjonen

Slik foretar du et anrop ved å taste nummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk

Telefon.

3

Tast inn nummeret til mottakeren og trykk .

Slik ringer du med smartringing

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon.

3

Bruk ringetastaturet til å legge inn bokstaver eller tall som stemmer med kontakten

du ønsker å ringe. Etter hvert som du taster inn hver bokstav eller tall, vises en

liste som samsvarer med søket ditt.

4

Ta hurtig på kontakten du vil ringe.

45

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik ringer du til utlandet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Telefon.

3

Berør og hold nede 0 til det vises et +-tegn.

4

Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende nuller) og

telefonnummeret, og ta deretter hurtig på .

Slik legger du til et direktenummer på startskjermen

1

Hold fingeren på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere og

tilpasningsmenyen vises.

2

På tilpasningsmenyen tar du hurtig på

Apper > Snarveier.

3

Bla gjennom listen over apper, og velg

Direkte oppringing.

4

Velg kontakten og nummeret som du ønsker å bruke som direktenummer.

Vise eller skjule telefonnummeret

Du kan velge om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules på anropsmottakernes

enheter når du ringer til dem.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Flere innstillinger > Anroper-ID.