Sony Xperia E4g - Slik legger du inn tekst med taleinndata

background image

Slik legger du inn tekst med taleinndata

Når du skriver inn tekst, kan du bruke taleinndatafunksjonen i stedet for å skrive inn

ordene. Bare si ordene du vil legge inn. Taleinndata er en eksperimentell teknologi fra

Google™ og er tilgjengelig for en rekke språk og regioner.

Slik aktiverer du taleinndata

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger.

3

Merk av i avmerkingsboksen

Tast for Google™-talegjenkjenning.

4

Trykk for å lagre innstillingene. Et mikrofonikon vises på skjermtastaturet eller

telefontastaturet.

Slik skriver du inn tekst med taleinndata

1

Åpne skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på . Når vises, snakker du for å sette inn tekst.

3

Når du er ferdig, tar du hurtig på igjen. Den foreslåtte teksten vises.

4

Rediger teksten manuelt hvis det er nødvendig.

Ta hurtig på

for å åpne tastaturet og skrive inn tekst manuelt.