Sony Xperia E4g - Telefontastatur

background image

Telefontastatur

Telefontastaturet ligner på et standard 12-tasters telefontastatur. Du får prediktiv tekst og

alternativer for multitap-inntasting. Du kan aktivere tekstskriving for telefontastatur via

tastaturinnstillingene. Telefontastaturet er bare tilgjengelig i stående format.

1 Velg et alternativ for tekstinntasting. Du kan ta hurtig på hvert tegn én gang og bruke ordforslag, eller ta

hurtig på tasten inntil det ønskede tegnet er valgt.

2 Slett et tegn foran markøren.

3 Legg inn et linjeskift, eller bekreft tekstinntasting.

4 Legg inn et mellomrom.

5 Vis symboler og smilefjes.

6 Vis numre.

7 Veksle mellom store og små bokstaver og slå på Caps Lock.

Slik åpner du telefontastaturet for første gang

1

Ta hurtig på et tekstfelt, og ta deretter hurtig på .

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Stående tastatur, og velg alternativet Telefontastatur.

42

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik taster du inn tekste med telefontastaturet

Når vises i telefontastaturet, tar du hurtig én gang på hver tegntast, selv om

bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på tasten. Ta hurtig på ordet

som vises, eller ta hurtig på

for å vise flere ordforslag og velge et ord fra listen.

Når vises i telefontastaturet, tar du på skjermtasten for tegnet du ønsker å skrive

inn. Fortsett å ta hurtig på denne tasten til det ønskede tegnet er valgt. Deretter

gjør det samme for det neste tegnet du vil skrive inn, og så videre.

Slik legger du inn tall ved hjelp av telefontastaturet

Når telefontastaturet er åpent, tar du hurtig på . Det vises et telefontastatur med

tall.

Slik setter du inn symboler og smilefjes med telefontastaturet

1

Når telefontastaturet er åpent, tar du hurtig på

. Det vises et rutenett med

symboler og smilefjes.

2

Rull opp eller ned for å vise flere alternativer. Ta hurtig på et symbol eller et

smilefjes for å velge det.