Sony Xperia E4g - Tilpasse Xperia-tastaturet

background image

Tilpasse Xperia-tastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og

annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk,

tekstforutsigelse og -korrigering, automatiske mellomrom og raske punktum. Tastaturet

kan bruke data fra e-post og andre apper for å lære din skrivestil. Det finnes også en

konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste innstillingene, slik

at du kommer i gang raskere.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger, og endre deretter

innstillingene etter ønske.

3

For å legge til en skriftspråk for tekstskriving tar du hurtig på

Skriftspråk og merker

av i de aktuelle avmerkingsboksene.

4

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger > Ordforslag.

3

Velg et alternativ.

Slik velger du inntastingsmetode

1

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, drar du statuslinjen nedover for å

åpne varselpanelet. Deretter tar du hurtig på

.

2

Velg et alternativ.

Bruke skrivestilen din

1

Trykk på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Trykk på , og trykk deretter på

Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil og velg

en kilde.

Slik velger du et tastaturoppsett

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk.

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på og deretter på

Tastaturinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Skriftspråk og deretter på .

4

Velg et tastaturoppsett.

5

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

44

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.