Sony Xperia E4g - Kontrollere tilbehør og innstillinger med Smart Connect

background image

Kontrollere tilbehør og innstillinger med Smart Connect

Bruk Smart Connect-appen til å se hva som skjer på enheten når du kobler til eller fra

tilbehør. Du kan for eksempel angi at du alltid vil starte FM-radioappen når du kobler til

hodetelefoner.
Du kan også angi at Smart Connect skal to lese opp innkommende tekstmeldinger. Eller

du kan bruke appen til å velge en spesiell handling eller gruppe med handlinger som skal

startes på enheten på angitte tidspunkt. Hvis du for eksempel kobler til hodetelefonene

mellom kl. 7 og 9, kan du angi at:

Walkman®-appen starter.

Nettleseren åpner morgenavisen.

Ringevolumet settes til vibrering.
Med Smart Connect kan du også styre tilbehør som SmartTags og SmartWatch. Se

brukerhåndboken som gjelder det bestemte tilbehøret, for å få mer informasjon.

1

Trykk for å vise alle enheter som er lagt til

2

Legg til en enhet eller hendelse

3

Vis menyvalg

4

Trykk for å vise alle hendelser som er lagt til

5

Trykk for å aktivere en hendelse.

6

Trykk for å vise detaljer for en hendelse

100

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Opprette en Smart Connect-hendelse

1

Fra Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Hvis du åpner Smart Connect for første gang, trykker du på

OK for å lukke

introduksjonsskjermen.

3

Trykk på i kategorien

Hendelser.

4

Hvis du oppretter en hendelse for første gang, trykker du på

OK igjen for å lukke

introduksjonsskjermen.

5

Legg til forhold der du vil utløse hendelsen. Et forhold kan være tilkobling til

tilbehør, eller et bestemt tidsintervall, eller begge deler.

6

Trykk på for å fortsette.

7

Legg til hva du vil skal skje når du kobler til et tilbehør, og angi andre innstillinger

slik du ønsker.

8

Trykk på for å fortsette.

9

Angi et hendelsesnavn, og trykk på

Fullfør.

Når du skal legge til Bluetooth® tilbehør, må du første koble tilbehøret sammen med enheten

din.

Slik redigerer du en Smart Connect-hendelse

1

Start Smart Connect-appen.

2

Gå til kategorien

Hendelser, og ta hurtig på en hendelse.

3

Hvis hendelsen er slått av, drar du glidebryteren mot høyre for å slå den på.

4

Ta hurtig på

Rediger, og juster deretter innstillingene slik du ønsker.

Slik sletter du en hendelse

1

Start Smart Connect-appen.

2

Ta hurtig og hold inne hendelsen som skal slettes, på kategorien

Hendelser, og ta

deretter på

Slett hendelse.

3

Ta hurtig på

Slett for å bekrefte.

Du kan også åpne hendelsen som skal slettes, og deretter ta hurtig på >

Slett hendelse >

Slett.

Slik angir du at Smart Connect skal lese opp innkommende tekstmeldinger

1

Start Smart Connect-appen.

2

Ta hurtig på og deretter på

Innstillinger.

3

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av

Tekst til taleog bekreft aktivering hvis

det er nødvendig.

Hvis denne funksjonen er slått på, blir innkommende meldinger lest høyt. For å beskytte

personvernet må du kanskje slå av denne funksjonen hvis du bruker enheten på offentlig sted,

for eksempel på jobben.

Slik administrerer du enheter

Bruk appen Smart Connect til å administrere en rekke smarttilbehør som kan kobles til

enheten, inkludert SmartTags, SmartWatch og Smart Wireless Headset pro fra Sony.

Smart Connect laster ned alle nødvendige apper og finner tredjepartsapper når de er

tilgjengelige. Tidligere tilkoblede enheter vises i en liste der du finner mer informasjon om

funksjonene for hver enhet.

Slik kobler du sammen enheten og et tilbehør

1

Start Smart Connect-appen. Hvis du åpner Smart Connect for første gang, tar du

hurtig på

OK for å lukke introduksjonsskjermen.

2

Ta hurtig på

Enheter, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

OK for å starte søk etter enheter.

4

I søkeresultatlisten tar du hurtig på navnet på enheten du vil legge til.

101

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik justerer du innstillingene for et tilkoblet tilbehør

1

Koble sammen enheten og tilbehøret.

2

Start Smart Connect-appen.

3

Ta først hurtig på

Tilbehør og deretter på navnet til det tilkoblede tilbehøret.

4

Gjør så de ønskede endringene.

102

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.