Sony Xperia E4g - Synkronisere med Internett-kontoer

background image

Synkronisere med Internett-kontoer

Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon

fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ og Twitter™. Du kan synkronisere data automatisk for alle kontoer

ved å aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver

konto manuelt.

Konfigurere en Internett-konto for synkronisering

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Trykk på

Innstillinger > Legg til konto, og velg deretter kontoen du vil legge til.

3

Følg instruksjonene for å opprette en konto, eller logg på hvis du allerede har en

konto.

Synkronisere manuelt med en Internett-konto

1

Gå til Startskjerm og trykk på >

Innstillinger.

2

Under

Kontoer velger du kontotypen og deretter navnet på kontoen du vil

synkronisere med. En liste med elementene som kan synkroniseres med kontoen,

vises.

3

Merk elementene du vil synkronisere.

4

Trykk på og deretter på

Synkroniser nå.

Fjerne en Internett-konto

1

Gå til Startskjerm og trykk på >

Innstillinger.

2

Under

Kontoer velger du kontotypen og trykker deretter på navnet på kontoen du

vil fjerne.

3

Trykk på og deretter på

Fjern konto.

4

Bekreft slettingen ved å trykke på

Fjern konto en gang til.