Sony Xperia E4g - Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

background image

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

Du kan bruke skjermspeiling til å vise enhetsskjermen på en TV eller en annen stor

skjerm, uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct™-teknologi oppretter en trådløs

forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i

sofaen. Denne funksjonen kan brukes for å lytte til musikk fra enheten din via TVens

høyttalere.

TVen må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for at funksjonen som

beskrives over, skal fungere. Hvis TVen ikke støtter skjermspeiling, må du kanskje kjøpe en

egen trådløs skjermadapter.

Hvis skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis

det forekommer interferens fra andre Wi-Fi®-nettverk.

Slik speiler du enhetsskjermen din på en TV-skjerm

1

TV: Følg instruksjonene i brukerhåndboken til TV-en for å slå på

skjermspeilingsfunksjonen.

2

Enheten din: På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Skjermspeiling.

4

Ta hurtig på

Start.

5

Ta hurtig på

OK, og velg en enhet.

Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på

enheten.

TV-en må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for at funksjonen som

er beskrevet over, skal fungere.

Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Skjermspeiling.

3

Ta hurtig på

Koble fra og deretter på OK.