Sony Xperia E4g - Trådløs Bluetooth®-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter

eller koble til håndfritilbehør.Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33

fot) uten mellomliggende hindringer. Av og til må du koble enheten manuelt med andre

Bluetooth®-enheter.

Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.

Slå på Bluetooth

®

-funksjonen og gjøre enheten synlig

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger.

3

Trykk på på/av-bryteren ved siden av

Bluetooth for å slå på Bluetooth

®

-

funksjonen.

4

Trykk på

Bluetooth. Nå vises enheten og en liste over tilgjengelige Bluetooth

®

-

enheter.

5

Trykk på enhetsnavnet for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth

®

-enheter.

Angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth®-enheter

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Bluetooth.

3

Trykk på og velg

Tidsavbrudd for synlighet.

4

Velg et alternativ.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har
slått på Bluetooth

®

-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Gi enheten et navn

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er slått på.

2

På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Bluetooth.

4

Trykk på , og velg deretter

Endre navn på telefon.

5

Skriv inn et navn for enheten.

6

Trykk på

Endre navn.

Kobling med annen Bluetooth

®

-enhet

Når du kobler enheten sammen med en annen enhet, kan du for eksempel koble
enheten til Bluetooth

®

-hodetelefoner eller et Bluetooth

®

-bilsett og bruke disse enhetene

til å spille av musikk.

Når du kobler enheten til en annen Bluetooth

®

-enhet, vil enheten din huske denne

tilkoblingen. Når du kobler enheten sammen med en Bluetooth

®

-enhet, kan det hende

du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis

dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til

97

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Bluetooth

®

-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til

Bluetooth

®

-enhet som du har koblet deg til tidligere.

Enkelte Bluetooth

®

-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth

®

-hodetelefoner, krever at du

både kobler sammen og kobler til for at de skal fungere.

Du kan koble enheten sammen med flere Bluetooth

®

-enheter, men du kan bare koble til én

Bluetooth

®

-profil om gangen.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth

®

-enhet

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er aktivert på enheten du vil koble enheten din

sammen med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth

®

-enheter.

2

Fra enhetens Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Bluetooth .

4

Dra glidebryteren ved siden av

Bluetooth for å slå på Bluetooth

®

-funksjonen. Det

vises en liste over tilgjengelige Bluetooth

®

-enheter.

5

Ta hurtig på den Bluetooth

®

-enheten du vil koble sammen med enheten din.

6

Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge

enhetene.

Koble telefonen til en annen Bluetooth

®

-enhet

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Bluetooth.

3

Trykk på Bluetooth

®

-enheten du vil koble enheten til.

Koble fra en Bluetooth

®

-enhet

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Bluetooth.

3

Under

Sammenkoblede enheter trykker du på ved siden av navnet på enheten

du vil koble fra.

4

Trykk på

Fjern paring.

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth

®

teknologi

Bruk Bluetooth

®

-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth

®

-kompatible

enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende

enheter:

Bilder og videoer

Musikkfiler og andre lydfiler

nettsider

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth™

1

Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth™ er aktivert på Bluetooth™-enheten du vil

sende elementet til, og at den er synlig for andre Bluetooth™-enheter.

2

På sendeenheten åpner du programmet som inneholder elementet du vil sende,

og blar til elementet.

3

Avhengig av programmet og elementet du vil sende, kan det hende at du for

eksempel på må ta på og holde inne elementet, åpne elementet, eller trykke på .

Det kan også finnes andre måter å sende et element på.

4

Velg en del eller send menyelement.

5

Velg

Bluetooth i menyen som vises.

6

Slå på Bluetooth™ hvis du blir bedt om det.

7

Ta hurtig på navnet til mottakerenheten.

8

Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.

9

Når du blir bedt om det, skriver du inn samme passord på begge enhetene, eller

bekrefter det foreslåtte passordet.

10

Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet. Dra statuslinjen nedover for å

finne varslet dersom det er nødvendig.

98

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik mottar du elementer via Bluetooth

®

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre

Bluetooth

®

-enheter.

2

Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.

3

Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller

bekrefter den foreslåtte koden.

4

Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen

nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.

5

Ta hurtig på

Godta for å begynne filoverføringen.

6

Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.

7

For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det

aktuelle varselet.

Vise filer du har mottatt via Bluetooth®

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Bluetooth.

3

Trykk på og velg

Vis mottatte filer.

99

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.