Sony Xperia E4g - Slik ser du videoer i appen Filmer

background image

Slik ser du videoer i appen Filmer

Bruk appen Filmer for å spille av filmer og annet videoinnhold som er lagret på eller lastet

ned til enheten. Appen Filmer hjelper deg også å finne filmplakater,

handlingssammendrag, sjangerinformasjon og informasjon om regissøren for hver enkelt

film. Filmene kan også spilles på andre enheter som er koblet til samme nett.

Det kan hende at enkelte videofiler ikke kan spilles av i appen Filmer.

1

Vis menyvalg

2

Vis videoen som ble spilt av sist

3

Dra venstre kanten av skjermen til høyre for å bla gjennom alle nedlastede og lagrede videoer

4

Ta hurtig for å spille av lagrede eller nedlastede videofiler

5

Bla opp eller ned for å vise innholdet

Slik spiller du en video i Filmer

1

Fra Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på

Filmer.

2

Finn og ta hurtig på videoen som du vil spille av. Hvis videoen ikke vises på

skjermen, drar den den venstre kanten av skjermbildet til høyre for å åpne menyen

for filmstartskjermen. Deretter tar du hurtig på videoen som du ønsker å spille av.

3

Ta hurtig på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

4

Ta hurtig på for å stanse avspillingen midlertidig. Ta hurtig på for å fortsette

avspillingen.

5

Dra statuslinjemarkøren til venstre for å spole tilbake. Dra statuslinjemarkøren til

høyre for å spole fremover.

Slik spiller du av video på en ekstern enhet

1

Når videoen spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise alle kontrollene.

2

Ta hurtig på >

Throw.

3

Velg en ekstern enhet som du vil spille videoen på. Hvis ingen eksterne enheter er

tilgjengelige, følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en enhet.

Slik endrer du innstillingene i Filmer

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på

Filmer.

2

Ta hurtig på >

Innstillinger, og endre deretter innstillingene etter ønske.

92

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik endrer du lydinnstillingene mens en video spilles

1

Når en video spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Lydinnstillinger.

3

Merk av i de avmerkingsboksene for lysinnstillinger som skal aktiveres.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

OK.

Slik deler du en video

1

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Del når en video som er lagret under Filmer

eller TV-programmer, spilles.

2

Ta hurtig på programmet du vil bruke for å dele den valgte videoen, og følg de

aktuelle trinnene for å sende den.