Sony Xperia E4g - Korzystanie z rejestru połączeń

background image

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane

i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

1

Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona .

Przeciągnij pasek stanu w dół.

2

Stuknij pozycję

Połączenie nieodebrane.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w

górnej części ekranu.

3

Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować

numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer,

a następnie stuknij pozycję

Edytuj numer przed połączeniem.

Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji >

Oddzwoń.

52

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w

górnej części ekranu.

3

Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję

Dodaj do kontaktów.

4

Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

5

Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję

Gotowe.

Jak ukryć rejestr połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon.

3

Stuknij pozycję >

Ukryj rejestr połączeń.