Sony Xperia E4g - Nawiązywanie połączeń

background image

Nawiązywanie połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć

numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru

połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na

liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć

znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts™ do komunikacji błyskawicznej i

czatów wideo. Patrz

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

na stronie 66 .

1

Otwieranie listy kontaktów

2

Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń

3

Wyświetlanie ulubionych kontaktów

4

Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu

5

Usuwanie numeru

6

Panel wybierania numeru

7

Wyświetlanie innych opcji

8

Przycisk nawiązywania połączenia

9

Ukrywanie lub wyświetlanie klawiatury telefonu

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon.

3

Wprowadź numer rozmówcy i stuknij .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon.

3

Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające

kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter

lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.

4

Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

49

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon.

3

Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.

4

Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer

telefonu, a następnie stuknij .

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.

2

W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje

Aplikacje > Skróty.

3

Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję

Telefonowanie bezpośrednie.

4

Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania

bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na

ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Ustawienia dodatkowe >

Identyfikacja rozmówcy.