Sony Xperia E4g - Ograniczanie połączeń

background image

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można

zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także

ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeśli

abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od

danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty głosowej. Aby zablokować

konkretny numer, można przejść do usługi Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która

to umożliwia.

Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci

komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję,

należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie.

3

Stuknij pozycję

Blokada połączeń, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

4

Wprowadź hasło i stuknij pozycję

Włącz.

Konfigurując blokowanie połączeń po raz pierwszy, należy wprowadzić hasło, aby włączyć

funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień

blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Numery wybierania stałego.

3

Stuknij pozycję

Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.

4

Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję

OK.

53

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Numery wybierania stałego >

Numery wybierania stałego.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie.

3

Stuknij pozycję

Numery wybierania stałego > Zmień PIN2.

4

Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję

OK.

5

Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję

OK.

6

Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję

OK.

Jak wysyłać połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu bezpośrednio do

poczty głosowej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję .

3

Wybierz kontakt, dla którego chcesz automatycznie przekierowywać wszystkie

połączenia przychodzące do poczty głosowej.

4

Stuknij pozycję > .

5

Zaznacz pole wyboru Wszystkie poł. na pocztę gł..

6

Stuknij pozycję Gotowe.