Sony Xperia E4g - Połączenia konferencyjne

background image

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż

jedną osobą.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do

konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

1

Podczas trwającej rozmowy stuknij .

2

Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy rozmówca

zostaje zawieszony.

3

Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia

konferencyjnego.

4

Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1

Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję

Zarządzaj.

2

Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną

rozmowę.

3

Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego,

stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

1

Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję

Zarządzaj.

2

Stuknij przycisk obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję

Zakończ połączenie

konferencyjne.