Sony Xperia E4g - Poczta głosowa

background image

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą

pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer

usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz

go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Poczta głosowa > Ustawienia

poczty głosowej > Numer poczty głosowej.

3

Wprowadź numer poczty głosowej.

4

Stuknij opcję

OK.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Telefon.

3

Dotknij cyfry

1

i przytrzymaj ją.