Sony Xperia E4g - Przekazywanie połączeń

background image

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie.

3

Stuknij pozycję

Przekierowywanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.

4

Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie

stuknij pozycję

Włącz.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Przekierowywanie połączeń.

3

Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję

Wyłącz.