Sony Xperia E4g - Wiele połączeń

background image

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele

połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego

połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Ustawienia dodatkowe.

3

Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję

Połączenia oczekujące.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję

w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę

w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

1

Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .

2

Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie

zawieszone.

Jak odebrać trzecie połączenie i zakończyć trwające połączenie

Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję

Zakończ to połączenie i

odbierz.

Jak odrzucić trzecie połączenie

Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję

Odrzuć poł. przychodzące.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij

pozycję

Przełącz na to połącz..

54

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.