Sony Xperia E4g - Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor

background image

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor

Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia

na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli.

Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma

urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na

kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez

głośniki telewizora.

Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii

ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeśli telewizor nie obsługuje

wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy

adapter.

Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli

powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi®.

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

1

Telewizor: Wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora, aby włączyć

funkcję lustrzanej kopii ekranu.

2

Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Kopia lustrzana

ekranu.

4

Stuknij opcję

Rozpocznij.

5

Stuknij pozycję

OK i wybierz odpowiednie urządzenie.

Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi

urządzenia.

Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii

ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Jak wyłączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu łączącą urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Kopia lustrzana

ekranu.

3

Stuknij pozycję

Rozłącz, a następnie stuknij pozycję OK.